พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบล จ.ป.ร. และตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบล จ.ป.ร. และตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32363.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล