ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ... แทนตำแหน่งที่ว่าง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2002). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ... แทนตำแหน่งที่ว่าง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/189915.
View online Resources