ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 [สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมสปาไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548 [สมาคมส่งเสริมอุตสาหกรรมสปาไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/182661.
View online Resources