แนวทางการจัดทำรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการจัดทำรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำ

ข้อมูลอ้างอิง
พิมลพัชร์ อริยะฌานกุล แนวทางการจัดทำรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม : ศึกษากรณีการจัดทำรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการมลพิษทางน้ำ. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003215.
View online Resources