ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดเชียงใหม่ สายที่ 2259 เชียงใหม่ - สันกำแพง เป็นเชียงใหม่ - สันกำแพง - น้ำพุร้อน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดเชียงใหม่ สายที่ 2259 เชียงใหม่ - สันกำแพง เป็นเชียงใหม่ - สันกำแพง - น้ำพุร้อน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/105163.
View online Resources