พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดหน้าต่างใน ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดหน้าต่างใน ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15712.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล