คำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 50/2543 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2543 เรื่อง การวินิจฉัยและสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ในเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). คำวินิจฉัยสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 50/2543 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2543 เรื่อง การวินิจฉัยและสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่ในเขตเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่น. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/234043.
View online Resources