ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ พรรคเพื่อไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แทนตำแหน่งที่ว่าง [นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์ พรรคเพื่อไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002465.
View online Resources