งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/496008.
View online Resources