ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานกิจการอาหาร]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 5/2549 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานกิจการอาหาร]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/90223.
View online Resources