สรุปการจัดหาและการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2543

dc.contributor.orgUnitกระทรวงพาณิชย์ กรมทะเบียนการค้าTH
dc.date.accessioned2014-04-01T05:23:08Z
dc.date.available2014-04-01T05:23:08Z
dc.date.issued2000TH
dc.description.tableofcontentsปกหน้า คำนำ สารบัญ รายชื่อผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 สถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงปี 2543 แผนภูมิ การผลิต การนำเข้า การจำหน่ายและการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ตาราง ปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง >สรุปปริมาณการจัดหา และการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2543 >ข้อมูลการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง >>เปรียบเทียบปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงปี 2539 -2543 >>ชนิดและปริมาณน้ำมันที่ใช้ในการผลิต ประจำปี 2543 >>ปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายเดือน >ข้อมูลปริมาณและราคานำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง >>เปรียบเทียบปริมาณการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2539 -2543 >>ปริมาณและแหล่งการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2543 >>ปริมาณและราคาน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบที่นำเข้ามาในประเทศ ปี 2543 >>ปริมาณและราคาน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบที่นำเข้าในประเทศเป็นรายเดือน >>ปริมาณและราคานำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปเป็นรายเดือน >ข้อมูลปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง >>เปรียบเทียบปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2539-2543 >>ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นรายเดือน >>ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแยกตามภูมิภาค ปี 2543 >>ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแยกตามจังหวัด ปี 2543 >ข้อมูลปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง >>เปรียบเทียบปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2539-2543 >>ปริมาณและประเทศที่ส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2543 >>ปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปเป็นรายเดือน ปกหลัง
dc.format.extent183TH
dc.identifier2543_การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง_พณ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/370875
dc.publisherสำนักน้ำมันเชื้อเพลิง กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์TH
dc.subjectการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงTH
dc.subjectการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงTH
dc.subjectสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2543TH
dc.titleสรุปการจัดหาและการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ปี 2543TH
dc.typeText
mods.genreสิ่งพิมพ์ทั่วไปTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2543
nalt.libBibNumber37128TH
nalt.publicationPlaceนนทบุรีTH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
2543_การจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง_พณ.pdf
ขนาด:
40.84 MB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format
กลุ่มข้อมูล