พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตต์เทศบาลเมืองเพ็ชรบุรี จังหวัดเพ็ชรบุรี พ.ศ. 2492

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1949). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ในเขตต์เทศบาลเมืองเพ็ชรบุรี จังหวัดเพ็ชรบุรี พ.ศ. 2492. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/26955.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล