ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [จำนวน 9 คน 1. นายกุลิศ สมบัติศิริ ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [จำนวน 9 คน 1. นายกุลิศ สมบัติศิริ ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/597238.
View online Resources