คำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 502/2524 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมอาชีวศึกษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1981). คำสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่ 502/2524 เรื่อง การมอบอำนาจของอธิบดีกรมอาชีวศึกษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/99970.
View online Resources