ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ (กรุงเทพมหานคร)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ตั้งที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ (กรุงเทพมหานคร). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92161.
View online Resources