กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 254 ร. เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดหนักในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ของ นายอัคร ทองใจสด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 254 ร. เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดหนักในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีและอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [ของ นายอัคร ทองใจสด สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2002152.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล