ประกาศศาลจังหวัดพะเยา เรื่อง คำสั่งให้ นายวงค์ศักดิ์ แสนสี เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดพะเยา คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 703/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 911/2553]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศศาลจังหวัดพะเยา เรื่อง คำสั่งให้ นายวงค์ศักดิ์ แสนสี เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดพะเยา คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 703/2553 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 911/2553]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/160037.
View online Resources