กฎกระทรวง ฉบับที่ 128 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการแต่งตั้ง เจ้าพนักงาน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1966). กฎกระทรวง ฉบับที่ 128 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการแต่งตั้ง เจ้าพนักงาน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/208045.
View online Resources