คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1891/2541 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดจังหวัดลพบุรี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งจังหวัดลพบุรี ที่ 1891/2541 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาดจังหวัดลพบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/271139.
View online Resources