พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1989). พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน โดยเฉพาะของที่ราชพัสดุ ในท้องที่ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31302.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล