ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง และเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ข้อบังคับกรมเจ้าท่า เกี่ยวกับการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง และเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/595519.
View online Resources