กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลถนนใหญ่ ตำบลเขาสามยอด ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลทะเลชุบศร ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าศาลา ตำบลท่าหินตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลป่าดาล ตำบลโพธิ์เก้าต้น และตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี และตำบลโพตลาดแก้ว และตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่ตำบลถนนใหญ่ ตำบลเขาสามยอด ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลทะเลชุบศร ตำบลบางขันหมาก ตำบลท่าศาลา ตำบลท่าหินตำบลนิคมสร้างตนเอง ตำบลป่าดาล ตำบลโพธิ์เก้าต้น และตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี และตำบลโพตลาดแก้ว และตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/129162.
View online Resources