บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยวิสามัญ) วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2551 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/122469.
View online Resources