การก่อสร้างระบบเครือข่ายคลองส่งน้ำ จังหวัดยโสธร ซึ่งเดิมเป็นโครงการของกรมพลังงาน ปัจจุบันถ่ายโอนให้กรมชลประทานดำเนินการต่อ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). การก่อสร้างระบบเครือข่ายคลองส่งน้ำ จังหวัดยโสธร ซึ่งเดิมเป็นโครงการของกรมพลังงาน ปัจจุบันถ่ายโอนให้กรมชลประทานดำเนินการต่อ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/46775.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล