คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 42/2540 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบมาตราตามกฎหมายมาตราชั่งตวงวัด

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). คำสั่งกรมทะเบียนการค้า ที่ 42/2540 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบมาตราตามกฎหมายมาตราชั่งตวงวัด. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/247981.
View online Resources