คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่ 1919/2562 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลอ้างอิง
(2019). คำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ที่ 1919/2562 เรื่อง ระงับการใช้ความเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/549882.
View online Resources