ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินชัยบาดาล ในท้องที่อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2019). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ยกเลิกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกล้เคียงสนามบินชัยบาดาล ในท้องที่อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล อำเภอโคกสำโรง และอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/551977.
View online Resources