ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ พ.ศ. 2554

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตซื้อแร่ ใบอนุญาตซื้อแร่นอกสถานที่ และใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร่ พ.ศ. 2554. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/171457.
View online Resources