บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 40/2550 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2550 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). บันทึกการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 40/2550 วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2550 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/75484.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล