ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1965). ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/206934.
View online Resources