ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขตหนองจอก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขตหนองจอก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/581844.
View online Resources