ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 11/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน "สหภาพแรงงานเอเซียไฟเบอร์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ที่ 11/2541 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน "สหภาพแรงงานเอเซียไฟเบอร์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/266974.
View online Resources