กด ก.พ. ออกตามความไนพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พุทธสักราช 2485 (ฉบับที่ 128)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1944). กด ก.พ. ออกตามความไนพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พุทธสักราช 2485 (ฉบับที่ 128). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/241556.
View online Resources