ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [ชื่อซากดึกดำบรรพ์ กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis) รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2564100293]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน [ชื่อซากดึกดำบรรพ์ กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส (Kinnareemimus khonkaenensis) รหัสประจำซากดึกดำบรรพ์ THF 2564100293]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/589486.
View online Resources