ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดแพร่ ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2542 เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) แสดงราคาจำหน่าย

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดกำหนดราคาสินค้าและป้องกันการผูกขาด จังหวัดแพร่ ฉบับที่ 40 พ.ศ. 2542 เรื่อง ให้ผู้จำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถัง (ก๊าซหุงต้ม) แสดงราคาจำหน่าย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/229884.
View online Resources