ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐบัลแกเรีย พ.ศ. 2563

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกร หมูป่า หรือซากสุกร ซากหมูป่าจากสาธารณรัฐบัลแกเรีย พ.ศ. 2563. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/558656.
View online Resources