พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านบ่อ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). พระราชกฤษฎีกาโอนที่วัด วัดบ้านบ่อ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง ยโสธร จังหวัดยโสธร ให้แก่กรมทางหลวง พ.ศ. 2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/34170.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล