ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง พ.ศ. 2565

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำแผนการฟื้นฟู การพัฒนา การใช้ประโยชน์ และการเฝ้าระวังผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในระหว่างที่มีการทำเหมืองและหลังจากปิดเหมือง พ.ศ. 2565. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/606261.
View online Resources