พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ป่าห้วยลึก ตำบลท่าประจะ กิ่งอำเภอชะอวด อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2485

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1942). พระราชกฤษฎีกาถอนการหวงห้ามที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ป่าห้วยลึก ตำบลท่าประจะ กิ่งอำเภอชะอวด อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2485. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33247.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล