ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 30/2542 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานพนักงานโรงแรมสัมพันธ์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 30/2542 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานพนักงานโรงแรมสัมพันธ์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237127.
View online Resources