ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่องการใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 สำหรับบางอำเภอในท้องที่กรุงเทพพระมหานคร ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1930). ประกาศกระทรวงธรรมการ เรื่องการใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 2464 สำหรับบางอำเภอในท้องที่กรุงเทพพระมหานคร ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/123711.
View online Resources