ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีบุญเรือง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/511979.
View online Resources