ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (สถานีรถไฟกันตัง เขาปินะ ตำหนักโปร่งฤทัย วัดมาตุคุณาราม วัดเสนานุชรังสรรค์ กำแพงจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า วัดคงคาพิมุข เขาล้างบาตร์ อาคารสำนักงานที่ดิน(จังหวัดภูเก็ต) กำแพงจวน เจ้าเมืองระนอง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน (สถานีรถไฟกันตัง เขาปินะ ตำหนักโปร่งฤทัย วัดมาตุคุณาราม วัดเสนานุชรังสรรค์ กำแพงจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า วัดคงคาพิมุข เขาล้างบาตร์ อาคารสำนักงานที่ดิน(จังหวัดภูเก็ต) กำแพงจวน เจ้าเมืองระนอง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/104683.
View online Resources