ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

dc.date.accessioned2018-12-19T10:04:38Z
dc.date.available2018-12-19T10:04:38Z
dc.date.issued2018-11-20TH
dc.description.tableofcontentsประเภทของกิจการ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 1.๑ การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จำหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการฆ่าเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 1.1.1 วันละตั้งแต่ ๑๐ ตัวขึ้นไป 1.1.2 วันละไม่เกิน ๑๐ ตัว 1.๒ การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 1.2.1 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ 1.2.2 การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 1.3 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ำดื่ม ประเภทของกิจการ 2.7.1 การผลิตเส้นหมี่ วุ้นเส้น 2.7.2 การผลิตเต้าฮวย เต้าหู้ เกี้ยมอี๋ ประเภทของกิจการ 2.21.1 การใช้เครื่องจักร 2.21.2 ไม่ใช้เครื่องจักร กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง -ประเภทของกิจการ -กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร -ประเภทของกิจการ -5.2.2 การถลุง -5.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย เครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 5.๑ -5.3.1 การกลึง การเจาะ การรีด การอัด --กิจการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล --ประเภทของกิจการ ---กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ --ประเภทของกิจการ --8.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอื่นในทำนองเดียวกัน --8.5.1 มีห้องตั้งแต่ 5๐ ห้องขึ้นไป --ประเภทของกิจการ ---กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ --9.๑ การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร --หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก ตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป --10.11 กิจการเกี่ยวกับ การจำหน่าย หิน ดิน ทราย --ประเภทของกิจการ -กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี --11.๑5 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชหรือพาหะนำโรค --ประเภทของกิจการ ---กิจการอื่น ๆ แบบ กอ. 1 -คำขอรับใบอนุญาต -ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แบบ กอ. 3 แบบ กอ. 4
dc.format.extent72TH
dc.identifier611120_72_292งพิเศษ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/538789
dc.titleข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560TH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2561-11-20
nalt.publicationNo292งพิเศษTH
nalt.publicationVol135TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
611120_72_292งพิเศษ.pdf
ขนาด:
301.94 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format