ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ 001/2550 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานจีไอเคแห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2007). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดปทุมธานี ที่ 001/2550 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานจีไอเคแห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/245925.
View online Resources