ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงการคลัง : นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [กระทรวงการคลัง : นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/557376.
View online Resources