ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้นทาง คือ สายที่ 6247 ปราจีนบุรี - บ้านดงบัง -บ้านขอนขว้าง และสายที่ 6248 ปราจีนบุรี - บ้านหนองจวง - บ้านเนินไฮ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร (หมวด 4 จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 เส้นทาง คือ สายที่ 6247 ปราจีนบุรี - บ้านดงบัง -บ้านขอนขว้าง และสายที่ 6248 ปราจีนบุรี - บ้านหนองจวง - บ้านเนินไฮ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92214.
View online Resources