ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. 7/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝบช. 7/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายงานฐานะเงินสำรองระหว่างประเทศของทางการประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/436428.
View online Resources