ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทาง (ชื่อถนน ชื่อสถานที่, หมายเลขทางหลวง หรือทางหลวงจังหวัดเป็นทางหลวงแผ่นดิน)สำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดลำพูน สายที่ 1221 ลำพูนิ - บ้านทากู่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) แก้ไขรายละเอียดเส้นทาง (ชื่อถนน ชื่อสถานที่, หมายเลขทางหลวง หรือทางหลวงจังหวัดเป็นทางหลวงแผ่นดิน)สำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดลำพูน สายที่ 1221 ลำพูนิ - บ้านทากู่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/255885.
View online Resources