ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวันเพ็ญ กรเกษม) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2493/2543 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 175ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 241 วรรคสาม หรือไม่)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2004). ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราส่งคำโต้แย้งของจำเลย (นายวันเพ็ญ กรเกษม) ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 2493/2543 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 175ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 241 วรรคสาม หรือไม่). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/39038.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล